تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 812

رادیو بادران گامی نوین از شرکت بادران

شنبه، 20 آبان ماه 1396

  رادیو بادران، نخستین رسانه صوتی تخصصی در حوزه بازاریابی شبکه ای کشور است که در حوزه نتورک ایران به صورت خصوصی به فعالیت می پردازد. این رسانه از منظر حقوقی تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد و در راه ارتقا فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، آموزشی به تولید محتوای خبری و مقالات تخصصی و برنامه های متنوع در این عرصه می پردازد و رادیو بادران سعی دارد در نشر خبر و تولید پادکست برنامه های رادیویی موارد ذیل را رعایت نماید :

1انصاف رسانه ای در نشر حقایق و تلاش برای انعکاس بی کم و کاست امور وقوع یافته در نتورک
2عدم اتصال و وابستگی به جریانات حزبی و سازمان های سیاسی و عدم تاثیر پذیری از فضای جناحی موجود در جامعه
3تلاش مجدانه بر امر آموزش نتورک و مسائل تخصصی مربوط به آن و تلاش جهت ارتقای فرهنگ شنیداری مردم ایران و توزیع کنندگان در این حوزه
4تمرکز خبری بر روی جریانات مربوط به نتورک ایران و جهان و کشف استعداد ویژه در امر ارتقای فرهنگ نتورک پاک در کشور، با توجه به قوانین و آئیین نامه ها کشور و ضرورت ارتقاء بازار اقتصادی در این حوزه
5حفظ احترام به فرهنگ بومی و جغرافیایی ( خاص و عام ) و تلاش برای بازخوانی شرکت های پیشرو ایرانی و جهانی در این عرصه.

طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، سرویس های رادیو بادران بدین گونه می باشد

برنامه های آموزشی: 1. آموزش نتورک 2. آموزش محصولات 3. سایر موارد آموزشی
برنامه های اجتماعی و فرهنگی: 1. کافه بادران –گفتگو 2. استعدادهای بادرانی 3. انگیزشی 4. فرهنگ و ادب
گزارشی و خبر: 1. اخبار نتورک 2. اخبار داخلی 3. اخبار شهرستان ها 4. اخبار علمی
برنامه های مناسبتی: 1. مناسبت های بادرانی 2. مناسبت های تقویمی
ورزش و سرگرمی: 1. ورزش بادران 2. برنامه های سرگرمی و طنز 3. مسابقات

تماس با واحد سردبیری:
pr@radiobaadraan.com