تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 807

حضور مدیر کل کمیته امداد خمینی ( ره ) استان تهران و همراهان ایشان در بادران

سه شنبه، 16 آبان ماه 1396

  در مورخ سه شنبه ۱۶ آذر ماه مدیر کل کمیته امداد خمینی ( ره ) استان تهران، مدیر مرکز خدمات اجتماعی شهرداری منطقه ۲۱ و مدیریت امور ورزشی شهرداری با جناب آقای دکتر قربانیان دیدار و به مذاکره پرداختند.
بادران بواسطه حضور پر رنگ در حوزه خدمات اجتماعی میزبان مدیران این سازمان ها بود و در این خصوص مذاکراتی صورت گرفت و به پاس این خدمات از مدیران شرکت تجلیل بعمل آمد .
در پایان از سایر قسمت های شرکت شبکه بادران نیز بازدید صورت پذیرفت