تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 47

ممنوعیت فعالیت در مراكز غیر مجاز

سه شنبه، 20 اسفند ماه 1392

 

  به اطلاع كليه مشاوران محترم و علاقمندان به همكاري با اين شركت مي رساند كه بجز شعبه ذكر شده در سايت .networkmarketing.moc.gov.ir ، اين شركت در حال حاضر هيچ شعبه ديگري ندارد .

لازم بذكر است مداركي جهت دريافت شعب در شهرهاي مختلف به كميته محترم نظارت بر بازاريابي شبكه اي ارسال شده است اما يقينأ تا انجام بررسي و تاييد كميته محترم و درج در سايت .networkmarketing.moc.gov.ir ، اين مراكز فاقد وجاهت قانوني جهت هر گونه فعاليت بازاريابي شبكه اي بوده و از نظر اين شركت نيز غير مجاز مي باشند و چنانچه از سوي ستاد خبري و بازرسين شركت فعاليتي در مراكز غير مجازبه اطلاع رسانده شود ميزكارافراد خاطي طبق ضوابط و آيين نامه هاي انضباطي شركت بسته خواهد شد .