تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 45

پیام جمعی از بازاریابان ارشد

دوشنبه، 19 اسفند ماه 1392

  دوستان و همراهان هميشگي ، بازاريابان محترم شركت بادران

اكنون كه مسئولين محترم نظام مقدس جمهوري اسلامي در راه وضع قوانين و اجرايي نمودن يكي از روشهاي بسيار موفق توزيع كالا يعني بازاريابي شبكه اي گامهاي ارزشمند و مستحكمي را برداشته اند و در اين راه متحمل زحمات زيادي شده اند تا بستري فراهم آورند كه بتوان در آن به انجام كار سالم و اصولي بازاريابي شبكه اي پرداخت و به وسيله آن ريشه بيكاري در كشور را خشكاند و باعث شكوفايي صنعت و رفع معضل بيكاري گرديد ، افتخار مي نماييم كه با استعانت از خداوند متعال گامي هر چند كوچك در انجام كار بازاريابي شبكه اي قانوني در كشور برداشته ايم و در اين مسير خود را تابع بدون قيد و شرط قوانين مصوب كميته محترم نظارت بر بازاريابي شبكه اي مي دانيم اما بعضأ به گوش مي رسد كه معدود افرادي منفعت طلب كه متإسفانه هنوز نتوانسته اند در چهار چوب قوانين حركت كنند و منافع فردي خود را به منافع گروهي و سازماني ترجيح مي دهند با اقداماتي ناصحيح موجب حتك حرمت و بي اعتباري شركت ، سازمان فروش و اينجانبان مي گردند كه جاي بسي تأسف دارند . لذا بدينوسيله رسمأ به اطلاع اين دسته از افراد نا آگاه كه عليرغم كم بودن عملكرد غلط آنان تأثيرات بسيار بدي را براي ديگران به همراه داشته است ميرساند كه عملكرد آنان نه تنها به هيچ وجه مورد تأييد نمي باشد بلكه مورد تكفير و انزجار هم است .

لذا طبق اصول و آموزه هاي ديني مبني بر امر به معروف و نهي از منكر به آنان اعلام مي داريم كه نسبت به اصلاح عملكرد خود اقدام نمايند در غير اينصورت مسئوليت و عواقب اين عملكرد اشتباه متوجه خودشان خواهد بود .

جمعي از بازاريابان ارشد شركت شبكه بادران