تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 44

آخرین اخطار به بازاریابان دارای هر گونه استراتژی فروش

دوشنبه، 19 اسفند ماه 1392

 

  به اطلاع كليه مشاوران شركت مي رساند همانگونه كه در خبر شماره 41 اعلام شد سرور اين شركت ارتقاء يافته و در اين راستا امكانات بسيار مناسبي در نرم افزار شركت جهت بررسي عملكرد بازاريابان مهيا شده است كه بر اساس آن مي توان افرادي كه اقدام به اعمال اقدامات خلاف قانون از جمله ارائه استراتژي فروش را مي نمايند شناسايي نمود . لذا بدينوسيله به اطلاع كليه بازاريابان خاطي كه با عملكرد نادرست خود موجب آسيب و آزار به ساير بازاريابان و شركت مي گردند اعلام مي گردد بدون هيچ شاهد و شاكي و فقط به استناد ديتا بيس نرم افزاري شركت برابر مقررات طبق قوانين و آئين نامه انضباطي شركت ميز كار آنان تعليق و تا مرحله حذف پيش خواهد رفت .