تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 681

برنامه جدید کلاس های آموزشی گروه کد

چهارشنبه، 22 شهريور ماه 1396

  باتوجه به استقبال توزیع کنندگان از کلاس های آموزشی گروه  KAD، برنامه برگزاری این کلاس ها طی هفته جاری در روز پنجشنبه مورخ 23 شهریور ماه به شرح زیر می باشد.
کلاس شماره 3: عنوان مبحث آموزشی، چگونگی برگزاری جلسه فرصت بادران از طریق ابزار فروش BOM، ساعت 10 تا 12.
کلاس شماره 3: مبحث آموزشی، برنامه کسب درآمد مرحله مقدماتی، ساعت 13 الی 15.
کلاس شماره 3: عنوان آموزشی، برنامه کسب درآمد بادران مرحله پیشرفته، ساعت 15 الی 17.
نکات قابل توجه جهت رزرو کلاس های مذکور به شرح ذیل می باشد.
شرط اخذ کلاس " برنامه کسب درآمد بادران - مرحله پیشرفته" گذراندن پیش نیاز یعنی کلاس" برنامه کسب درآمد بادران- مرحله مقدماتی " و یا اخذ همزمان آن می باشد.
فقط توزیع کنندگانی موفق به اخذ گواهینامه پایان دوره آموزشی می شوند که تمامی دوره های مدنظر را گذرانده و شروط پیش نیاز اخذ درس را رعایت کرده باشند.
علاقمندان می‌توانند جهت رزرو و رؤیت اطلاعات تکمیل تر این کلاس ها، در میزکار خود به قسمت آموزش/ کلاسهای آموزشی مراجعه نمایند.