تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 680

جلسه آموزشی علم رهبری برگزار شد

دوشنبه، 20 شهريور ماه 1396

   با توجه به اینکه نخستین اجلاس سران در دو روز برنامه ریزی شده بود روز نخست به اردو آموزشی و تفریحی اختصاص یافت و روز دوم شنبه 18 شهریور ماه جلسه آموزشی برای اعضاء TOP 20، شورای راهبردی و اعضا گروه Kad در مجتمع آموزشی شرکت شبکه بادران اختصاص داشت.
دکتر کیوان کیان که عهده دار تدریس این جلسه آموزشی بود در ساعت 13:30 دقیقه آموزش را آغاز کردند و اعضا TOP 20، شورای راهبردی و اعضا گروه Kad در این جلسه حضور داشتند و از این جلسه آموزشی بهره لازم را بردند.
مبحث های آموزشی این جلسه؛ تقویت و بالابردن روحیه مدیریت در توزیع کنندگان، ایجاد انگیزه های رهبری شبکه های فروش ( رویکرد انگیزشی ) و ... بود که به صورت کامل برای حضار تشریح شد.