تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 673

برگزاری اولین اجلاس سران

جمعه، 17 شهريور ماه 1396

به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز می رساند اولین اجلاس سران که شامل اعضاء  TOP 20 و هیئت مدیره شرکت می باشد در یک برنامه دو روزه جهت تصمیم گیری و برنامه ریزی های سه ماه آینده از امروز کار خود را آغاز کرد .
منتظر اطلاعیه های بعدی مربوطه باشید