تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 672

مراسم اعطاء بج سینه و پاداشهای یکبار پرداخت

پنجشنبه، 16 شهريور ماه 1396

   به اطلاع کلیه توزیع کنندگان و مدیران ارشد فروش می رساند مراسم اعطاء بچ و پاداشهای یکبار پرداخت تمامی عزیزان از رده راهنما به بالا در روز چهارشنبه مورخ 1396/06/29 از ساعت 14 در سالن فرشته های باد مجتمع بزرگ آموزشی برگزار می گردد .