تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 566

اطلاعیه شماره دو همایش رونمایی از برنامه های گسترده برای مشتریان ترجیحی

دوشنبه، 26 تير ماه 1396

   به اطلاع کلیه مدعوین عزیز شرکت کننده در همایش مشتری ترجیحی  می رساند رعایت موارد زیر در روز همایش الزامی است:
1 - حتما باید رزرو جا را قبلا انجام داده باشید .
2 - داشتن کارت شناسایی معتبر ضروری است .
3 - پوشیدن لباس فرم الزامی است ( از ورود عزیزان بدون لباس فرم جلوگیری بعمل می آید )
4 - ترجیحا از آوردن وسیله نقلیه شخصی خود داری نمایید .
5 - محل چک ورود ، جلوی درب نرده ای سالن همایش فرشته های باد می باشد .
6 - مدت زمان همایش تا اذان ظهر خواهد بود .