تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 564

دومین برنامه از سلسله برنامه های ترویجی فروش در شبکه بادران

يكشنبه، 25 تير ماه 1396

   به اطلاع کلیه فرشته های باد عزیز می رساند پیرو اطلاعیه شماره 563 در خصوص سلسله برنامه های ترویجی فروش و رونمایی از انواع قابلیتهای ترویجی در بخش مشتریان ترجیحی و پس از رو نمایی از افزایش 12 درصدی ارزش تجاری کالا ها ، یکی دیگر از چندین قابلیتی که در قسمت مشتریان ترجیحی به عنوان یکی از آفرهای زمانی خواهید دید در زیر توضیح داده شده و به صورت عملیاتی برای 30 ساعت آینده اجرا خواهد شد.

آفر مربوط به تغییر BP یا امتیاز تجاری به میزان 15 درصد...
در این برنامه تشویقی با افزایش میزان BP ، عزیزانی که در این برنامه شرکت نمایند از خریدی که انجام می دهند 15درصد امتیاز تجاری بالاتری دریافت می کنند و در نتیجه با توجه به اینکه شرط دریافت پاداش در بخش های مختلف پلن دستیابی به امتیاز آن سمت است تاثیر قابل ملاحظه ای در افزایش پاداش شما و سازمانتان خواهد داشت.