تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 559

نگاهی به فعالیت گروه KAD

يكشنبه، 18 تير ماه 1396

  در اکثر شرکت های بزرگ جهانی که به صورت فروش مستقیم فعالیت می کنند. گروهی متخصص و کاربلد در آن حضور دارند که مسئول آموزش به توزیع کنندگان است. گروهی که دستیار کلیدی راهنماها هستند.
بر این اساس طی جلسات گسترده و ماه ها هم فکری مدیران معظم شرکت شبکه بادران، گروهی شروع به کار کرد که وظیفه آموزش حرفه ای و تخصصی به توزیع کنندگان است. این گروه توسط کارشناسان بین المللی در حال آموزش هستند تا بتوانند به توزیع کنندگان محتوای آموزشی را انتقال دهند. گروهی که همراه توزیع کنندگان است.
وظایف این گروه: ترسیم گر مسیر، همانند یک راهنما، دستیار دلسوز با روحیه خدمت گذاری، برنامه ریز متخصص و توانا در شخصی سازی برنامه، ماهر در کار با تقویم، توانایی بالا در الویت بندی، متبحر در استفاده از ابزارهای ارتباطی، خلاق و طراح سیستم، پیگیر و به دنبال نتیجه، رازدار و سخت کوش هستند.