تلفن تماس: 021-45863
اطلاعیــه شماره 558

BEST نقشه راه آموزشی بادران است

يكشنبه، 18 تير ماه 1396

  آموزش هایی که شرکت شبکه بادران برای توزیع کنندگان تهیه و تنظیم کرده است، بر اساس تجربیات موفق در صنعت فروش مستقیم است و عمده آموزش های شرکت برای توزیع کنندگان مرحله نوآموزان تنظیم شده است. این برنامه آموزشی، برنامه BEST نام دارد. برنامه آموزش های ضروری بادران که به نوعی نقشه راه آموزشی بادران تلقی می شود.
آموزش یکی از مهمترین عناصر اصلی در موفقیت هر توزیع کننده است، در صورتی که توزیع کننده بتواند در هر مرحله اطلاعات لازم را در ارتباط با چرایی و چگونگی کار خود کسب کند، موفقیت توزیع کننده حتمی خواهد بود.
سرفصل های آموزشی ارائه شده در شرکت همواره توسط شرکت به وسیله دستیاران کلیدی ( گروه KAD ) توزیع کنندگان طی برنامه از پیش تعیین شده برگزار می شود. توزیع کننده می تواند با حضور در دوره های آموزشی از محتوای مفید آنها برای ساختن کسب و کار خود بهره مند شود.
در صورتی که توزیع کننده مشتاق باشد، عزم خود را جزم کند و انرژی لازم را برای موفقیت در خود جمع کرده باشد؛ شرکت شبکه بادران برنامه مفصلی برای انتقال محتوای آموزشی و چگونگی نحوه اجرای آن را دارد. این آموزش ها توسط گروهی متخصص که از طرف شرکت، آموزش های لازم را در این خصوص دیده اند، به توزیع کنندگان آموزش داده می شود.
برنامه BEST از سه برنامه اصلی دوره آموزشی دانشکده کسب و کار، راه کار آموزشی ALI و برنامه آموزشی شروع عالی تشکیل شده است.
دوره آموزشی دانشکده کسب و کار از 12 فصل تشکیل شده است، این دوره ها عبارت است از: آشنایی با فروش مستقیم، دوره آموزشی کاتالوگ، دوره آشنایی با محصولات بادران، دوره هدف گذاری، لیست و دعوت، دوره  تکنیک های فروش سطح یک، آشنایی با طرح سود دهی پیشرفته، دوره تکنیک های فروش سطح دو، دوره کار با گروه شخصی، دوره تحلیل سازمان فروش ( کار با اعداد )، دوره مدیریت و راهبری سطح یک، مدیریت مالی و راهبری پیشرفته.
دوره های آموزشی فوق بر اساس آخرین اطلاعات آموزشی صنعت فروش مستقیم و در بالاترین سطح استانداردهای آموزشی تهیه شده است و گروه KAD مسئولیت اجرای آموزش های فوق را برعهده دارد.
برنامه BEST معتقد است توزیع کنندگانی که در رده نوآموزان قرار دارند، در مهمترین مرحله از برنامه موفقیت خود هستند و اگر توزیع کنندگان مرحله نوآموزان مطابق این برنامه آموزشی پیش بروند، موفقیت آن ها حتمی خواهد بود.
برنامه شروع عالی یک شروع خوب و استاندارد است. در صورتی که توزیع کننده بتواند در این مرحله خوب عمل کند، پس از پایان دوره به وی یک گواهی تحت عنوان شروع عالی اعطا خواهد شد.