تلفن تماس: 021-45863
  امتیاز تجاری (BP) : 18
  کد کالا : 5305
  موجودی : 90
  سوپ جو و شیر بوبا
  سوپ جو و شیر بوبا
  پک سوپ آماده مصرف بوبا
  153,900 Rls

  11+1

  امتیاز تجاری (BP) : 18
  کد کالا : 5304
  موجودی : 83
  سوپ قارچ و شیر بوبا
  سوپ قارچ و شیر بوبا
  پک سوپ آماده مصرف بوبا
  153,900 Rls

  11+1

  امتیاز تجاری (BP) : 18
  کد کالا : 5302
  موجودی : 16
  سوپ مرغ بوبا
  سوپ مرغ بوبا
  پک سوپ آماده مصرف بوبا
  153,900 Rls

  11+1