تلفن تماس: 021-45863
کـد کالـا 81837

جا کلیدی کفشی

جا کلیدی چرم گاوی
  • وضعیت: موجود
  • امتیـاز تجاری (BP):25
  • ارزش تجاری (BV):80,600 ریال
  • قیمت مصرف کننده :230,287 ریال
  • قیمت توزیع کننده :
218,772Rls

توضیحات


100% چرم گاوی

محصولات مشابـه