تلفن تماس: 021-45863
  • 10%
  • product-1
کـد کالـا 81837

جا کلیدی کفشی

جا کلیدی چرم گاوی
  • موجودي کالا:2221 عدد
  • امتیـاز تجاری (BP):22
  • ارزش تجاری (BV):47,558 ریال
  • قیمت مصرف کننده :230,287 ریال
  • قیمت توزیع کننده :
184,229Rls

توضیحات


100% چرم گاوی

محصولات مشابـه