تلفن تماس: 021-45863
کـد کالـا 40172

چای به لیمو پاپران

دمنوش به لیمو
  • وضعیت: موجود
  • امتیـاز تجاری (BP):12
  • ارزش تجاری (BV):37,450 ریال
  • قیمت مصرف کننده :107,000 ریال
  • قیمت توزیع کننده :
101,650Rls

توضیحات

دمنوش به لیمو پاپران

محصولات مشابـه